Toegang tot het complex

Op VTV de Venhoeve wordt gewerkt met een zomer- en een winterseizoen. Gedurende het zomerseizoen is het dagelijks mogelijk om je auto te parkeren op het parkeerterrein. Tijdens het winterseizoen is dit alleen in de weekenden tijdens openingstijden van de kantine mogelijk. Wilt je buiten de openingstijden jou auto parkeren dan kunt je hiervoor een toegangscode aanvragen bij het bestuur.

De slagboom gaat open op aanvraag. De hulpdiensten hebben een eigen toegangssleutel, dus mocht er iets zijn, dan kunnen zij altijd het park op.

Het zijhek aan de voorkant van het complex bij het fietstunneltje is alleen geopend gedurende het zomerseizoen.

Zomerseizoen: 1 mei - 1 oktober
Winterseizoen: 1 oktober - 1 mei

 

Clubgebouw

Ons clubgebouw en kantine is een gezellig onderkomen voor de tuinleden. Het hele jaar door vinden er diverse activiteiten voor jong en oud plaats. Bekijk onze agenda voor alle evenementen. Tijdens het laagseizoen is het clubgebouw open van vrijdag tot en met zondag van 12:00 tot 17:00 uur.

Bij het clubgebouw is een AED (voor reanimatie). Naast het clubgebouw is het kantoor van het bestuur en de tuinwinkel.

Bekijk de plattegrond van de Venhoeve >

EHBO

Alarmnummer 06 19 98 14 82

AED is beschikbaar bij het clubgebouw

Waar op het park Laantje en tuinnummer Naam
Voor Lupinehof 4
Lupinehof 4
Lupinehof 7
Lupinehof 7
Nicelle van der Veen
Andrea Voshol
Frans Prast
Ineke Veldman
Brede laan Hortensialaan 44
Hortensialaan 46
Robin Moeliker
Wim Bijkerk
Midden Goudsbloemlaan 73
Goudsbloemlaan 76
Petunialaan 89
Monique Blondel
Lucas Koolen
Bianca Timmer
Brede laan Zonnebloemlaan 123 Ron Arnold
Achter Gerberalaan 161
Ridderspoor 189
Ridderspoor 193
Carlo Bakker
Michelle Nettenbreijer
Pascalle de Beer

 

Elektriciteit

Je beschikt in je huisje over 6 of 10 ampère (1320 of 2200 watt). Houdt hier rekening mee bij het gebruik van en de aanschaf van apparatuur. Mocht het gebeuren dat je verbruik groter is dan het maximale aantal watt dan slaat of de zekering in je huisje eruit of de hoofdzekering in de centrale meterkast. Is het de hoofdzekering dan kunt je iemand van de elektriciteitscommissie vragen om de zekering te resetten. Beschikt je nog over 6 ampère dan is het mogelijk om over te stappen op 10 ampère. Inlichtingen hierover kunt je vragen aan het bestuur. Aan het eind van het jaar wordt door de elektriciteitscommissie de meterstand opgenomen. Het verbruik staat vermeld op je jaarrekening.

Soms is het noodzakelijk om van apparatuur gebruik te maken die meer dan 1320 of 2200 watt is. Hiervoor kunt je bij het bestuur, tegen een kleine vergoeding, een sleutel van één van de stroompaaltjes ophalen. De stroompaaltjes staan langs het middenpad bij praktisch ieder laantje.

Water

De Venhoeve beschikt over een verouderd waterleidingnet. Mede daardoor is er voor gekozen om gedurende het winterseizoen het water af te sluiten. Aansluiting gebeurt ieder jaar in de maand april en de afsluiting in de maand oktober. De exacte data wordt van tevoren medegedeeld op de mededelingenborden.

Het onderhoud en de reparaties aan het gemeenschappelijke waterleidingnet worden verzorgd door de watercommissie. Constateert u dus een lekkage, neem dan spoedig contact op met één van de commissieleden of het bestuur. Ook wanneer voor een reparatie de waterdruk van het complex of uw laantje er af moet dan kunt je dit via de watercommissie regelen.

Ieder tuinhuisje beschikt over een eigen watermeter. Voor 1 december dient u de meterstand door te geven. Steekproefsgewijs wordt dit gecontroleerd door de watercommissie. Je doet er verstandig aan om jou watermeter gedurende het winterseizoen te verwijderen en op een vorstvrije plaats te bewaren. Mocht je watermeter stuk gaan dan kunt je hem ter reparatie aanbieden bij de watercommissie. De kosten voor reparatie zijn voor eigen rekening. In oktober of november ontvangt je een waterbriefje waarop je zelf uw waterstand kunt invullen. Wilt u online je meterstand doorgeven? Dat kan via onderstaande link.

Watermeterstand doorgeven >

Werkbeurten

Een van de kenmerken van een vereniging is dat veel van de voorkomende werkzaamheden door de leden zelf worden gedaan. Als lid wordt er van je verwacht dat je meedoet met werkbeurten van 2 uur of een andere vorm van vrijwilligerswerk om het complex mooi en netjes te houden. Je ontvangt hiervoor aan het begin van het jaar een werkrooster waarin tevens informatie is opgenomen bij wie en hoe laat je zich kunt melden. De werkbeurten worden gecoördineerd door één van de leden van de werkcommissie. Heb je vragen of kunt je onze volkstuindersvereniging op een andere manier helpen? Neem contact met ons op!

Mededelingenborden

Op het terrein bevinden zich 4 mededelingenborden, er staat er één bij de ingang bij het grote schuifhek, één bij de slagboom, één hangt er in de kantine en één bij de zij ingang bij het kleine hek. Houdt deze borden goed in de gaten, zeker tijdens het zomerseizoen, er staan wetenswaardigheden op die voor jou en voor uw kinderen belangrijk of leuk kunnen zijn.

 

Oproep handige tuinleden

We krijgen regelmatig de vraag of er tuinleden zijn, die vrijwillig of tegen een vergoeding werkzaamheden kunnen en willen uitvoeren. Daarom willen wij de service van onze tuinvereniging uitbreiden door een lijst samen te stellen van tuinleden die handig zijn en/of ervaring hebben met bepaalde werkzaamheden (schilders, loodgieters, hoveniers, timmermannen, aannemers, enz.). Ook tuinleden die handig zijn, maar er niet hun beroep van hebben gemaakt, kunnen zich aanmelden voor deze lijst.

Bij aanmelding graag vermelden: naam, tuinnummer, telefoonnummer en voor welke werkzaamheden je gevraagd kan worden. Geef tevens aan of je met tuinnummer of telefoonnummer op de lijst vermeldt wilt worden (een van beide is noodzakelijk). Stuur jouw aanmelding naar secretaris@vtvdevenhoeve.nl of geef jouw gegevens in de bestuurskamer af.

Vergunningen

Voor het (ver)bouwen van een huisje of kweekkas of het weghalen van een boom heb je een vergunning nodig. De benodigde aanvraagformulieren kun je op deze site downloaden. 

Ga naar Vergunningen >

Reductieregeling

De gemeenteraad heeft in november 2017 besloten dat de uit 1974 stammende reductieregeling voor volkstuinders met een laag inkomen (< €17.300,00) gehandhaafd blijft. De hoogte van de reductie bedraagt de afgelopen jaren € 0,37 op de huurprijs per vierkante meter. Zowel de hoogte van het toetsinkomen als de vergoeding per vierkante meter kunnen per jaar verschillen. De gehele aanvraagprocedure en het aanvraagformulier kunt u vinden op de site van de Stichting Volkstuinen in Nederland.

Wat te doen bij schade?

  1. Maak foto's
  2. Verzamel aankoopbon(nen) of herstelfactu(u)r(en)
  3. Vul het schadeformulier in en voeg de bestanden van stap 2 bij
  4. Verzend het formulier naar Zicht (schade.brand@zichtadviseurs.nl)

Wat te doen bij diefstal?

  1. Doe aangifte bij de politie
  2. Verzamel de aangifte en volg verder de stappen van 'Wat te doen bij schade'

Wat te doen bij ruitbreuk?

  1. Vul het schadeformulier in
  2. Verzend het formulier (het formulier gaat naar ons: bestuur@vtvdevenhoeve.nl en schade.brand@zichtadviseurs.nl)
  3. Wij, de Venhoeve, zorgt voor de verdere afhandeling

Statuten en reglementen

In de statuten en reglementen staan alle regels. Neem deze dus goed door.

Bekijk de statuten en reglementen >

Adreswijziging

Ben je verhuisd? Geef zo snel mogelijk de adreswijziging aan ons door.

Geef je adreswijziging door >