Op deze pagina vindt u allerlei informatie speciaal bedoeld voor leden van VTV De Venhoeve

Toegang tot het complex

Op VTV De Venhoeve wordt gewerkt met een zomer- en een winterseizoen. Gedurende het zomerseizoen is het dagelijks mogelijk om uw auto te parkeren op het parkeerterrein. Tijdens het winterseizoen is dit alleen in de weekenden tijdens openingstijden van de kantine mogelijk. Het zijhek aan de voorkant van het complex bij het fietstunneltje is alleen geopend gedurende het zomerseizoen.

Zomerseizoen: 1 mei - 1 oktober.
Winterseizoen: 1 oktober - 1 mei.

De mededelingenborden

Op het terrein bevinden zich 4 mededelingenborden, er staat er één bij de ingang bij het grote schuifhek, één bij de slagboom, één hangt er in de kantine en één bij de zij ingang bij het kleine hek. Houdt u deze borden goed in de gaten, zeker tijdens het zomerseizoen, er staan wetenswaardigheden op die voor u en voor uw kinderen belangrijk of leuk kunnen zijn.

Elektriciteitstroom

U beschikt in uw huisje over 6 of 10 ampère (1320 of 2200 watt). Houdt hier rekening mee bij het gebruik van en de aanschaf van apparatuur. Mocht het gebeuren dat uw verbruik groter is dan het maximale aantal watt dan slaat of de zekering in uw huisje eruit of de hoofdzekering in de centrale meterkast. Is het de hoofdzekering dan kunt u iemand van de elektriciteitscommissie vragen om de zekering te resetten. Beschikt u nog over 6 ampère dan is het mogelijk om over te stappen op 10 ampère. Inlichtingen hierover kunt u vragen aan het bestuur. Aan het eind van het jaar wordt door de elektriciteitscommissie de meterstand opgenomen. Het verbruik staat vermeld op uw jaarrekening.

Soms is het noodzakelijk om van apparatuur gebruik te maken die meer dan 1320 of 2200 watt is. Hiervoor kunt u bij het bestuur, tegen een kleine vergoeding, een sleutel van één van de stroompaaltjes ophalen. De stroompaaltjes staan langs het middenpad bij praktisch ieder laantje.

WaterWater

De Venhoeve beschikt over een verouderd waterleidingnet. Mede daardoor is er voor gekozen om gedurende het winterseizoen het water af te sluiten. Aansluiting geschiedt ieder jaar in de maand april en afsluiting geschiedt in de maand oktober. De exacte data worden van tevoren medegedeeld op de mededelingenborden.

Het onderhoud en de reparaties aan het gemeenschappelijke waterleidingnet worden verzorgd door de watercommissie. Constateert u dus een lekkage neemt u dan spoedig contact op met één van de commissieleden of het bestuur. Ook wanneer voor een reparatie de waterdruk van het complex of uw laantje er af moet dan kunt u dit via de watercommissie regelen.

Ieder tuinhuisje beschikt over een eigen watermeter. Voor de derde week van november dient u de meterstand door te geven. Bij te laat inleveren wordt er automatisch € 20,00 administratiekosten in rekening gebracht, deze kosten zijn definitief en niet meer verhaalbaar. Steekproefsgewijs wordt dit gecontroleerd door de watercommissie. U doet er verstandig aan om uw watermeter gedurende het winterseizoen te verwijderen en op een vorstvrije plaats te bewaren. Mocht uw watermeter stuk gaan dan kunt u hem ter reparatie aanbieden bij de watercommissie. De kosten voor reparatie zijn uiteraard voor uw rekening. In oktober of november ontvangt u een waterbriefje waarop u zelf uw waterstand kunt invullen. Wilt u online uw meterstand doorgeven? Dat kan via onderstaande knop.

Meterstand doorgeven

Werkbeurten

Een van de kenmerken van een vereniging is dat veel van de voorkomende werkzaamheden door de leden zelf worden gedaan. Wat voor u als tuinlid belangrijk is dat u een aantal uren per jaar moet investeren om het complex te onderhouden, verdeeld over werkbeurten van 2 uur. U ontvangt hiervoor aan het begin van het jaar een werkrooster waarin tevens informatie is opgenomen bij wie en hoe laat u zich kunt melden. De werkbeurten worden gecoördineerd door één van de leden van de werkcommissie.

Indien u geen werkbeurten maakt dan dient u deze af te kopen. Het onderhoud moet toch gebeuren dus wordt deze vergoeding gebruikt om de uitvoering van het onderhoud te financieren. Klik op het rooster om te vergroten.

(ver)Bouwen

Voor het ver)bouwen van een huisje of kweekkas heb je een bouwvergunning van de gemeente Rotterdam nodig. Het formulier voor een bouwaanvraag, de bouwbepalingen en de regelgeving bouwvoorschriften kun je hieronder downloaden. Dien het formulier in bij het bestuur, samen met situatieschets en bouwtekeningen (in drievoud). Na ondertekening door het bestuur wordt het doorgezonden naar de RBvV. Zorg ervoor dat je aanvraag meteen correct is. De RBvV rekent kosten voor de beoordeling van een aanvraag, bij afwijzing en herziene aanvraag stijgen de kosten.

Download hier:               De bouwbepalingen               De bouwvoorschriften               Het aanvraagformulier

Is er bij u ingebroken of heeft u schade? Volg dan de volgende stappen:

  1. Aangifte doen bij de Politie (Politierapport).
  2. Schade melden bij het bestuur.
  3. Schade melden bij Zicht Verzekeringen.
  4. Eventueel invullen schadeformulier Zicht Verzekeringen.
  5. Foto's van de inbraak/schade.
  6. Eventueel foto's van de verdwenen goederen.
  7. Overleg aankoopbonnen van deze goederen.
  8. Overleg een offerte van de aannemer / glashersteller / reparateur.
  9. Overleg eventuele facturen.

Adreswijziging

Bent u verhuisd? Geef zo snel mogelijk uw adreswijziging aan ons door.

Adreswijziging