Volkstuindersvereniging de Venhoeve is 14 januari 1964 opgericht en voortgekomen uit een fusie tussen een tweetal volkstuinverenigingen die op de gronden achter het sportcomplex Woudensteijn lagen. Door de bouw van de Erasmus universiteit moesten zij daar echter verdwijnen en kregen een stuk grond toegewezen waarop het huidige complex is gesitueerd en waar 197 tuinen en 19 starterstuinen deel van uitmaken. 

In het begin was het hier een kale vlakte maar in de loop van de jaren heeft alles een totaal ander aanzien gekregen. Er werd begonnen met bestuursvergaderingen buiten de deur maar al spoedig kwam er een kleine keetwagen te staan die een multifunctionele taak kreeg. Naast de vergaderingen deed deze wagen ook dienst als een soort kantine waar men het een en ander kon kopen. Al gauw kreeg men behoefte aan een groter gebouw en in 1971 werd het huidige clubgebouw in gebruik genomen wat er heel wat anders uitzag dan tegenwoordig het geval is. De behoeften zijn nu immers ook anders geworden. 

De leden van het allereerste uur hebben een belangrijke bijdrage geleverd bij de totstandkoming van onze huidige accommodatie. 

Na de aanleg van de waterleiding werd ook riolering en elektra gerealiseerd. Het meeste werd zelf gedaan zodat alles betaalbaar bleef. 

Het is een plek geworden waar het goed toeven is. Mocht u meer weten over de geschiedenis van de Venhoeve, neem dan contact met op met een van de bestuursleden. Ook kunt u bij het bestuur terecht voor meer informatie geven rondom volkstuinieren, het lidmaatschap, en meer. Het bestuur is aanwezig op kantoor bij het clubgebouw op zaterdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur.

Graag tot ziens op de Venhoeve!