Historie en ontstaan van Volkstuinvereniging de Venhoeve

De vereniging is op 14 januari 1964 opgericht en voortgekomen uit een fusie tussen tweetal volkstuinverenigingen welke op de gronden achter het sportcomplex Woudensteijn lagen.

Door de bouw van de Erasmus-universiteit moesten zij daar echter verdwijnen en kregen een stuk grond toegewezen waarop het huidige complex thans is gesitueerd en waar 197 tuinen en 19 starters tuinen deel van uitmaken.

In het begin was het hier een kale vlakte maar in de loop van de jaren heeft alles echter een totaal ander aanzien gekregen.

Begonnen werd met bestuursvergaderingen buiten de deur maar al spoedig kwam er een kleine keetwagen te staan die een multifunctionele taak kreeg.

Naast eerder genoemde vergaderingen deed deze wagen ook dienst als een soort kantine waar men het een en ander kon kopen.

Al gauw kreeg men behoefte aan een groter gebouw en in 1971 werd het huidige clubgebouw in gebruik genomen wat er echter heel wat anders uitzag dan tegenwoordig het geval is.

De behoeften zijn echter ook anders geworden.

U zult begrijpen dat de leden van het allereerste uur een belangrijke bijdrage hebben geleverd bij de totstandkoming van onze huidige accommodatie.

Verder werden na de aanleg van de waterleiding ook riolering en elektra gerealiseerd. Ook werd er veel aan zelfwerkzaamheid gedaan zodat alles betaalbaar bleef.

Al met al een plek waar het goed toeven is.

Mocht u interesse door middel van dit artikel gewekt zijn neem dan eens contact met ons op en vraag dan naar een van de bestuursleden.

Wij zullen u dan nog meer exacte informatie geven omtrent het volks-tuinieren, het lidmaatschap van de vereniging etc.

Dus graag tot ziens op de Venhoeve.