Op zoek naar handige tuinleden

We krijgen regelmatig de vraag of er tuinleden zijn, die vrijwillig of tegen een vergoeding werkzaamheden kunnen en willen uitvoeren. Daarom willen wij de service van onze tuinvereniging uitbreiden door een lijst samen te stellen van tuinleden die handig zijn en/of ervaring hebben met bepaalde werkzaamheden. We denken daarbij bijvoorbeeld aan: schilders, loodgieters, hoveniers, timmermannen, aannemers, enz…. Ook tuinleden die handig zijn, maar er niet hun beroep van hebben gemaakt, kunnen zich aanmelden voor deze lijst.

De vergoeding per karwei/ klus bepalen de partijen zelf, daar bemoeit het bestuur zich niet mee: wij bieden alleen de service van het samenstellen en bekend maken van de lijst. Let op: alleen mensen die zich aanmelden komen op de lijst! Dus ben je handig en heb je tijd en zin, meld je dan aan bij ons.

Bij aanmelding graag vermelden:
1. Naam
2. Tuinnummer
3. Telefoonnummer
4. Voor welke werkzaamheden je gevraagd kan worden

Geef tevens aan of je met tuinnummer of telefoonnummer op de lijst vermeldt wilt worden (een van beide is noodzakelijk). Stuur jouw aanmelding naar secretaris@vtvdevenhoeve.nl of geef jouw gegevens in de
bestuurskamer af. Weet je het nu nog niet zeker, geef het dan later door. De lijst kan het hele jaar door worden bijgewerkt. Namens alle tuinleden alvast bedankt voor jouw inzet!