VTV de Venhoeve is lid van het Algemeen Verbond Volktuinders Nederland (AVVN). De AVVN staat de aangesloten tuinverenigingen bij met hulp bij onderhandeling, belangenbehartiging, het verstrekken en verlenen van (juridisch) advies en bijstand en het geven van voorlichting en informatie.

Daarnaast heeft de Venhoeve een samenwerkingsverband met de Stichting Volkstuinen in Nederland (SVIN). SVIN is belast met beheer en onderhoud van de aangesloten tuinverenigingen. De Rotterdamse verenigingen van de SVIN hebben zich verenigd in Tuinieren in Rotterdam.