Een bericht vanuit de tuin- en natuurcommissie.

Beste tuinleden,

Werkzaamheden
– Inmiddels is begonnen met het herstellen van de beschoeiingen. Het liet op zich wachten omdat aanwezige vogelnestjes niet verstoord mogen worden. Let erop dat 50 cm uit de beschoeiing vrij moet zijn van bebouwing of beplanting.
– Tevens is vorige week de beruchte eikenprocessierups verwijderd.
– De nieuwe maai ploeg heeft vorige week het gehele complex grondig aangepakt. Zelfs de straten zijn ontdaan van onkruid. Door de vele regen en daardoor drassige bodem hebben de zware machines soms wat onregelmatig gemaaid.
– Binnenkort wordt een eik verwijderd aan de zijde van het bos, vanwege gevaar voor omvallen.

Snippers
Door al deze werkzaamheden zijn er redelijk wat snippers vrijgekomen. De tuin- en natuurcommissie heeft ervoor gezorgd dat deze nu op het Rozenplein liggen. Deze snippers zijn voor een ieder te pakken en te gebruiken. Uiteraard blijven de snippers voorlopig komen, ook door onze eigen versnipperaars.

Met vriendelijke groet,

Tuin- en natuurcommissie VTV de Venhoeve