Beste tuinleden,

SVIN en AVVN zijn vanaf begin dit jaar een feit. De resultaten worden zichtbaar. Defecte beschoeiing wordt vervangen, en er is een goede partij ingeschakeld voor het tuinonderhoud, zoals het maaien en verwijderen van dode bomen.
Het blijkt dat SVIN, als tussenpersoon naar de gemeente, een goede partij is en adequaat aanzet tot verbetering. 

Uiteraard worden wij door leden af en toe aangesproken over zaken die nog de aandacht nodig hebben. Ook het bestuur heeft haar 6 handen ineengeslagen en pakt, soms samen met SVIN, onderstaande zaken aan:

1. De spontaan ontstane takkenplaats naast de nishut wordt een dezer dagen verder opgeruimd door twee leden. Graag dan deze plek niet meer gebruiken als takkenplaats.
2. De officiële maar overvolle takkenplaats (op het complex achterin rechts, dus noord-oost) wordt door van Zuijlen binnenkort eenmaal opgeruimd, daarna nemen wij het over met onze eigen hakselaar. Graag dan alleen deze plaats gebruiken voor uw takken. Begint u wel achterin met vullen van de takkenplaats?
3. Het volleybalveld krijgt schoon zand, de bestrating wordt hersteld en uitgebreid. Het middenpad achter wordt deels van nieuw asfalt voorzien.
4. Beide monumenten (de fontein en het RVS monument) worden ofwel gerestaureerd of geplaatst op hun nieuwe plek. 
5. Het kippenhok wordt verbouwd om plaats te maken voor een gezellig picknick zitje in de schaduw. Leven als God in Frankrijk kan ook op de Venhoeve!
6. Er komen wat afvalbakken langs de oostzijde van het complex.

Ook willen we de fietsenstalling en oud-ijzerplaats gaan aanpakken, maar we zullen beginnen met wat hier boven staat. 

Tractorchauffeur
Om de reguliere en bovenstaande werkzaamheden uit te voeren, zoeken we een derde tractorchauffeur. We zijn heel blij met Ronald en Danny, maar we gunnen hen ook -heel af en toe-  een rustige zaterdagochtend.

Deze werkzaamheden kunnen de komende tijd voor wat overlast zorgen. We zullen dat tot het minimum te beperken. Het zal uiteindelijk leiden tot een nog aangenamer vertoeven op die mooie Venhoeve!

Vriendelijke groet,

Bestuur VTV de Venhoeve