Nieuwsbrief eerste kwartaal 2019

Commissies in volle gang
Het is nu nog stil op ons mooie tuincomplex, maar achter de schermen zijn de commissies grotendeels gevormd en wordt vergaderd en gepland om het seizoen 2019 tot een onvergetelijk leuk seizoen te maken. We zullen de activiteitenagenda binnenkort bekend maken, maar enkele belangrijke zaken en data vermelden we nu alvast.

AVVN en SVIN zijn een feit
Vanaf 1 januari 2019 is AVVN en SVIN verantwoordelijk voor een groot gedeelte van het onderhoud van de tuin. Achterstallig onderhoud wat de gemeente had beloofd te doen vorig jaar, is niet uitgevoerd en zal SVIN nu voor zijn rekening nemen.

Nieuwe opzet werkbeurten
De werkbeurten krijgen een andere vorm wat het makkelijker en overzichtelijker maakt om voor ieder mee te helpen. De meeste taken met bijbehorend aantal uren komen online (dus via de site; houdt het in de gaten) te staan waar u zich voor kunt inschrijven. Dat hoeft dan niet enkel op zaterdag tussen 10 en 12 te gebeuren. Er komt een beperkt aantal reguliere werkbeurten om het 'eigen' laantje netjes te houden.
Bent u timmerman, tuinman of schilder? Of bent u heel handig met dergelijk handwerk en vindt u het leuk om te doen? We kunnen uw hulp goed gebruiken bij het professioneel uitvoeren van werkbeurten.
Heeft u geen internet? Dan kunt u in de bestuurskamer gebruik maken van de algemene PC en samen met ons uw werkbeurten kiezen.

EHBO commissie
De EHBO ploeg is uitgebreid, nieuwe teamgenoten worden zo nodig getraind en uitgerust met EHBO tassen. Er zal speciale aandacht gegeven worden aan de AED apparatuur die ook dit seizoen weer in het clubgebouw en halverwege het complex aanwezig is.
Heeft u al een geldig EHBO? Geef u dan bij ons op en neem ook plaats in deze belangrijke commissie.

Nieuw in het clubgebouw.
Door de komst van een nieuw automatiseringssysteem kan er binnenkort gepind worden. Dat zorgt voor gemak en veiligheid. Er zullen ook diverse soorten koffie te bestellen zijn, zoals cappuccino en latte macchiato.
Ook is er binnenkort meer keuze uit de keuken en zullen er zelfs maaltijden worden verkregen of afgehaald. Hoe makkelijk is dat na een dag lekker actief te zijn geweest in de tuin of als je eens een keer zelf niet wenst te koken!  Voel je welkom in onze kantine en geniet van een  groter en beter assortiment.

Speeltuin
Door een genereuze donatie van de nabestaanden van een oud tuinlid komt er bij het clubgebouw een nieuwe speeltuin met leuke, veilige, goedgekeurde speeltoestellen.
De onthulling en feestelijke opening van onze nieuwe speeltuin is op zondag 28 april 2019 om 14.00 - 16:00 met kinderbubbels. Familie van de donateur is ook aanwezig. U bent van harte uitgenodigd om samen met ons het glas te heffen en de speeltuin in te wijden!
De leden van VTV de Venhoeve zijn deze donor ontzettend dankbaar en wensen dat  vele kinderen er langdurig speelplezier aan mogen hebben.
Wilt u meehelpen aan de opbouw van de toestellen en het leggen van rubber tegels? Heel graag!

Aansluiten water 2019
Om de schoonmaak alvast in gang te zetten voordat het seizoen op 1 april 2019 begint, zullen we  het water op zaterdag 16 maart 2019 in de loop van de dag weer aan sluiten. Tenzij de vorst de sloten nog laat dichtvriezen zal deze datum niet meer wijzigen.
Zorgt u alstublieft dat uw hoofdkraan voor die tijd nog dicht is, want als er een lekkage wordt geconstateerd wordt het gehele laantje niet aangesloten. Het is ook fijn als u telefonisch bereikbaar bent mochten we bij het openzetten van de hoofdkraan merken dat er lekkage bij u is.

Binnenkort meer!
Ook dit seizoen zullen we u via e-mail en drukwerk op de hoogte houden van het reilen en zeilen op onze tuin. We kijken er naar uit om weer de boontjes te horen groeien

Nieuwsbrief juli 2018

VTV de Venhoeve
Nieuwsbrief juli 2018
WhatsApp: van buurt- naar tuinpreventie

Met de komst van WhatsApp is er de mogelijkheid een groep mensen snel over zaken te informeren. Buurtpreventie, een initiatief van de gemeente gebaseerd op WhatsApp, is onlangs met ons komen praten over de mogelijkheden.
Na uitleg van de recente incidenten was men erg te spreken over onze aanpak. Ook gaf men aan dat met het huidige codeslot de hulpdiensten inderdaad altijd het terrein op kunnen.
Waar we nu naar zoeken is een groep van 20 enthousiaste tuinleden die meedoen in de appgroep en duistere zaken melden.
U leest meer over buurtpreventie op www.rotterdam.nl

Feesten en bezoek

Eerder communiceerden wij over wat maximaal mogelijk was bij een feest. Het uitgangspunt was eventuele overlast. Met onze opstelling hadden een aantal tuinleden moeite. Zij vonden het niet altijd duidelijk gekaderd en hier en daar betuttelend. Luisterend naar onze leden hebben we een en ander nog eens bekeken.
Wij hebben als belangrijkste regel dat overlast en met name dat geluid vanaf 0:00 buiten de tuin van het tuinlid niet meer hoorbaar mag zijn.
Hou altijd rekening met elkaar en respecteer elkaars rust. We begrijpen best dat na een feestje soms enkele mensen blijven hangen. Zolang het geluid niet hoorbaar is buiten de tuin van het tuinlid is dat geen probleem.
Als na het feestje de visite het terrein stil en rustig verlaat is het vanwege de heksluiting wel noodzakelijk mee te lopen om de gasten het terrein te laten verlaten; totdat er een definitieve oplossing is voor de heksluiting.
Graag wel een feest vooraf aanmelden bij uw bestuur.

De Grote Hek Discussie

Sinds het sluiten van de toegangspoorten tussen 23:00 en 05:00 zijn er geen bijzondere incidenten meer geweest. Er hebben meermaals individuen voor het hek gestaan die niet konden verklaren bij wie ze moesten zijn. Of figuren die het hazenpad kozen als we aangaven dat we het tuinlid om toestemming zouden vragen.
De sluiting heeft dus een zeer positief effect op de nachtelijke veiligheid op de tuin. We krijgen gelukkig veel bijval van de tuinleden. Men is blij dat we niet meer opzij moeten springen voor scootertjes en we weer gewoon veilig kunnen slapen.
Op verzoek van de leden is er ook een informatiebijeenkomst geweest. Het bestuur heeft uitleg gegeven over de tijdelijke en definitieve oplossingen. De discussie verzandde helaas in ongeloof en verbaal geweld. Met als droevig dieptepunt de sabotage van het hek, de dag na de uitleg. Hierdoor kon het hek twee dagen ’s nachts niet dicht.
De saboteur was zo trots op zijn daad dat hij het niet langer voor zich kon houden. Het hek is inmiddels op kosten van de vereniging (uw kosten) gerepareerd. De definitieve oplossingen laten daardoor langer op zich wachten.
Binnen afzienbare tijd zullen we de verschillende opties gedetailleerd aan de leden presenteren.

Beachvolley, barbecue en veel andere activiteiten

De jaarlijkse beachvolley en bbq was weer een groot succes. Mooi weer, goed verzorgd en een sportief toernooi. Wat altijd opvalt is de tomeloze inzet van de vrijwilligers. Klasse!
De komende weekenden zijn er weer veel activiteiten. Een Caribische avond met diverse cocktails, Home Made Cooking met diverse internationale gerechten. Teveel om allemaal in deze nieuwsbrief te melden. Maar let u vooral op de website www.venhoeve.nl en op de aankondigingen op de borden.
Geen emailadres? Let op uw tuinpostboxje!

Veel tuinleden blijven deze zomer lang op de tuin. Daardoor zou er belangrijke informatie alleen bij hen die een email adres hebben aankomen. We herinneren u eraan indien uw emailadres niet bij ons bekend is u de correspondentie in uw postbakje op de tuin zult ontvangen.
Ook zullen we de informatieborden waar mogelijk gebruiken. Al hopen we wel dat we zoveel mogelijk via de email kunnen hanteren.

Actief meedoen?

De diverse commissies kunnen alleen bestaan door de onbaatzuchtige inzet van de vrijwilligers. Daar zijn we heel blij mee. We spreken onze dank graag uit naar deze mensen die hun vrije tijd opofferen om iets voor de Venhoeve te betekenen. Wilt u ook wat betekenen voor VTV de Venhoeve? Dan is er altijd een plekje beschikbaar waar u een gewaardeerd vrijwilliger kan worden! Praat eens met andere commissieleden of met het bestuur om te zien of er voor u ook een leuke of interessante vrijwilligersbaan is!
secretaris@vtvdevenhoeve.nl
Unsubscribe | View on web browser
MOSAICO Responsive Email Designer

Nieuwsbrief juni 2018

VTV de Venhoeve
Nieuwsbrief juni 2018
Poorten en hekken gesloten ‘s nachts van 23:00 – 05:00

De laatste tijd zijn er verschillende incidentjes op ons tuincomplex geweest. Vervelend zijn de scooters die soms met de snelheid van het geluid over de diverse paden razen. Met name ’s nachts en over het middenpad.
Als droevig dieptepunt is er een meisje gedrogeerd door een groep jongens, niet van onze tuin, en tijdelijk in coma geraakt. Inmiddels gaat het weer goed met haar, maar door een snel ingrijpen is erger voorkomen.

Naast intensief contact met de politie heeft het bestuur besloten om ’s nachts te posten en scooterrijders op hun gedrag aan te spreken. Dat ging de eerste nacht tot 03:00 in overleg en er was begrip. Helaas is rond 03:30 het aanspreken uiteindelijk tot een handgemeen tussen bezoek en bestuur gekomen.

De politie heeft ons nu gelast om het complex af te sluiten in de nacht, tussen 23:00 en 05:00. U kunt dan met uw auto niet meer op of van het parkeerterrein. We rekenen op uw begrip.

Feesten op het complex

Soms lijkt het dat op bijna structurele basis tot aan het ochtendgloren gefeest wordt. Omdat feesten soms voor behoorlijk wat overlast zorgen, zullen we hier duidelijke regels aan verbinden:

- Een feest wordt minimaal twee weken van tevoren aangevraagd bij het bestuur

- Er komen maximaal 50 bezoekers

- Life muziek op een tuinhuisje is niet toegestaan

- Om 0:00 is de muziek onhoorbaar (dat is 30 dBA op 5 meter van het tuinhekje)

- Om 1:00 is het feest ten einde

- Het bezoek verwijdert zich onverwijld en direct van het complex

- Tussen 00:00 en 05:00 zijn ingeschakelde verbrandingsmotoren niet toegestaan.

Het tuinlid is aansprakelijk voor het handhaven van deze regels, alsook voor het gedrag van zijn bezoek. U mag erop rekenen dat het bestuur hier op zal handhaven.
Handhaving regels

We zullen binnenkort de gedragsregels nog eens uitgebreid met de tuinleden doornemen, ook al worden de regels als bekend geacht.
Nu we vallen onder het AVVN wordt ook het handhaven van deze regels voor het bestuur veel beter mogelijk. Omdat handhaving zwaarwegende consequenties kan hebben voor de overtreder geven we nu alvast aan hoe het werkt.
Het systeem werkt met gele en rode kaarten. Een officiële waarschuwing is een gele kaart. Drie gele kaarten is een rode kaart.

Een rode kaart houdt in het royeren als lid, met als gevolg dat het geroyeerde lid niet meer op de tuin welkom is, geen tuinhuisje mag hebben en zijn tuinhuisje binnen 6 maanden dient te verkopen. Is het huisje dan niet verkocht dan wordt het huisje per opbod verkocht door AVVN en bestuur. Met aftrek van alle kosten wordt het resterende bedrag aan het geroyeerde lid overgemaakt. Eventueel restende kosten worden op het geroyeerde tuinlid verhaald.

Vooruitlopend op het volledige tuinreglement hier alvast de hoofdlijnen:

- Het tuinlid is verantwoordelijk voor het eigen gedrag, zijn familieleden en bezoek.

- Schade die het tuinlid, zijn familie of bezoek aanbrengt op het complex zijn voor rekening tuinlid.

- Het bestuur zal in geval van conflicten in eerste instantie een bemiddelingspoging doen, maar is nimmer een partij zijn in deze.

- Indien de eerste bemiddeling door het bestuur niet lukt zal het AVVN ingeschakeld worden.

Maatregelen n.a.v. incident van
16-17 juni 2018

Naar aanleiding van het geweldsincident tijdens bovengenoemde nacht is aan het betreffende lid een tweede officiële waarschuwing uitgedeeld, een tweede gele kaart. De consequentie (en dat geldt voor ieder tuinlid in de toekomst) is dat het lid met ingang van nu 6 maanden lang geen tuinfeest meer mag organiseren. Alleen het tuinlid en zijn directe familie zijn gedurende die tijd nog welkom op de tuin.

Ook zijn vanaf heden toegangspoorten dicht van 23:00 tot 05:00 uur. En wordt er nachtelijke rondes gelopen.

Hulpdiensten hebben telefoonnummers van de bestuursleden mochten zij in de nachtelijke uren naar binnen moeten. Er wordt wel een structurele, technische oplossing gezocht.
Het seizoen is begonnen!

U heeft het ongetwijfeld gemerkt, het seizoen is begonnen. Diverse activiteiten zijn gestart. Op onze website www.venhoeve.nl worden de activiteiten bijgehouden en vindt u meer informatie. Let ook op de prikborden en het schoolbord aan het clubgebouw.
Wilt u ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws of gebeurtenissen? Zorg dan dat u uw emailadres bekend is bij het bestuur. Indien u deze nieuwsbrief ontvangt dan staat u bij ons al geregistreerd. Zo loopt u nooit achter de feiten aan en hoort u alles uit de eerste hand!

Actief meedoen?

De diverse commissies kunnen alleen bestaan door de onbaatzuchtige inzet van de vrijwilligers. Daar zijn we heel blij mee. We spreken onze dank graag y uit naar deze mensen die hun vrij tijd opofferen om iets voor de Venhoeve te betekenen. Wilt u ook wat betekenen voor VTV de Venhoeve? Dan is er altijd een plekje beschikbaar waar u een gewaardeerd vrijwilliger kan worden! Praat eens met andere commissieleden of met het bestuur om te zien of er voor u ook een leuke of interessante vrijwilligersbaan is!
secretaris@vtvdevenhoeve.nl
Unsubscribe | View on web browser
MOSAICO Responsive Email Designer

Nieuwsbrief mei 2018

VTV de Venhoeve
Nieuwsbrief mei 2018
Terugblik april 2018
Het zal de meesten niet ontgaan zijn, het feest tijdens de nacht van 14 op 15 april in een van de huisjes op de Venhoeve. Tijdens of na afloop van dit feest zijn de ruiten van verschillende huisjes ingeslagen en is ook de trampoline bij het clubgebouw vernield. Er zijn direct gesprekken op gang gekomen tussen de eigenaar van het huisje waar het bezoek toe behoorde, het bestuur en de wijkagent. Onze voorzitter heeft hierin zeer adequaat het voortouw genomen, de overige bestuursleden nemen het nu van hem over. Volgens de geldende regels is de eigenaar van het huisje wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade. De verwachting is dat een en ander naar tevredenheid van alle partijen wordt afgewikkeld. We houden u op de hoogte.
Meerdere incidenten
Dit incident staat niet op zichzelf. Meerdere leden hebben de laatste maanden feestjes gehouden die gepaard gingen met de nodige overlast. Afsteken van vuurwerk, rondslingeren van gaspatronen, lege alcoholflessen, racende scooters, en het achterlaten van behoeftes (....) etc. kunnen we niet accepteren op ons mooie tuincomplex.
Ook in deze gevallen kunt u er op rekenen dat het bestuur de betreffende leden heeft aangesproken en officiële waarschuwingen heeft uitgevaardigd.
Sanctionering
Met de komst van de nieuwe, verscherpte reglementen is er door het bestuur de mogelijkheid sancties op te leggen aan het lid. Dus ook indien het bezoek van het lid zich misdraagt. Hoewel het bestuur altijd in overleg zal gaan en probeert te schikken, zullen meerdere officiële waarschuwingen leiden tot het tijdelijk of definitief royeren van het lidmaatschap. En alleen leden van VTV de Venhoeve zijn gerechtigd een tuin te huren van het bestuur.
Uiteraard vertrouwen we erop dat het gezonde verstand zegeviert en dergelijke maatregelen uit zullen blijven. Anderzijds mag u als lid rekenen op duidelijk en eenduidig volgen van het beleid.
Werkbeurten
De Venhoeve is een vereniging met leden. Ieder lid heeft een verantwoording naar de andere leden. Eén van die verantwoordingen is het af en toe uitvoeren van een werkbeurt.

We moesten constateren dat sommige leden er van uit gaan dat het tekenen van de werkbeurtenlijst voldoende was. En daarna hun weg weer konden vervolgen. Dat is echter een misverstand. Heeft u per ongeluk ook gedacht dat alleen uw paraaf voldoende was dan zal deze werkbeurt alsnog gemaakt moeten worden.

We rekeken op uw medewerking!

Vergaderingen
We bevinden ons momenteel in een cyclus van vergaderingen. Tijdens de tweede Bijzondere Ledenvergadering, op 19 mei 2018 om 13:00 uur in het clubgebouw zal er gestemd worden voor de acceptatie van de statuten van VTV de Venhoeve. Tijdens deze vergadering wordt er definitief gestemd vóór of tegen de statuten. Er moet 2/3 van de aanwezige leden vóór stemmen om de statuten geaccepteerd te verklaren. Aanpassingen op de statuten zijn niet mogelijk.
Op 2 juni 2018, om 13:00, in het clubgebouw is er de Algemene Ledenvergadering. In deze vergadering is er ruimte voor discussie en het inbrengen van agendapunten. Ook vragen wij als bestuur de goedkeuring op de financiële situatie van 2017.
In de periode volgend op bovengenoemde ALV (Algemene Leden Vergadering) worden de leden in groepjes van 30 uitgenodigd hun nieuwe huurcontract te tekenen.
Vacatures
Er zijn op dit moment meerdere dringende vacatures:
- Kantinepersoneel voor min. 1 dagdeel per week.
- Calamiteiten-commissie ( u gaat bijvoorbeeld na een storm buiten het seizoen, op pad om de schade op te nemen en door te geven aan de gedupeerde).Ook zoeken we nog vrijwilligers die het leuk vinden activiteiten te organiseren voor de kinderen en die mee willen doen aan “Home Made Cooking”.
U kunt zich voor dit alles opgeven bij het bestuur.
secretaris@vtvdevenhoeve.nl
Unsubscribe   |   View on web browser

Nieuwsbrief april 2018

Nieuwsbrief maart 2018