Samenvatting najaarsvergadering 2018

Afscheid
Op 1 december werd de najaarsvergadering gehouden. Een bijzondere mogen we wel zeggen.

We namen afscheid van twee bestuursleden die vele jaren hebben gewerkt aan het behoud en de groei van onze mooie vereniging. Onze voorzitter Henk Verschoor heeft het stokje overgedragen aan Jo-Ann van der Molen. Jo-Ann zit nu 1,5 jaar in het bestuur als secretaris en “bewandelde” de paden van de Venhoeve al vanuit de kinderwagen.
Onze penningmeester Ruud Sannes word opgevolgd door Evert Ruiten. Evert is tevens 1,5 jaarbestuurslid en vervulde ook de rol van secretaris. Daarnaast hield en houd hij zich bezig met de verzekeringen, opzet digitale correspondentie en IT infrastructuur. Dit alles naast de vele andere zaken uiteraard die komen kijken bij een positie binnen het bestuur. Ron Arnold liep al ruim een half jaar mee met het bestuur en is nu officieel bestuurslid. Hij zal deze invullen als secretaris.
Het bestuur telt nu drie bestuursleden. Versterking is hard nodig en meer dan welkom. U kunt altijd komen praten als u interesse heeft en mee lopen om te kijken of het iets voor u is.

Donatie ten behoeve van de nieuwe speeltuin
We hebben de leden op de hoogte gesteld van een zeer warmhartige donatie die veel met ons doet. Na het overlijden van Cees Petrus heeft zijn zoon en schoondochter aangegeven zijn huisje te willen doneren aan de vereniging. In overleg met hen is toen besloten om van de opbrengst van het huisje de speeltuin op te knappen. Het huisje is inmiddels verkocht en dus kunnen we beginnen. Het bestuur gaf tijdens de vergadering aan dat zij het zonde vind nu de speeltuin op te bouwen aangezien zij dan ongeveer een half jaar nauwelijks tot niet benut zou worden. Daarom is er besloten om hieraan te beginnen voor de start van het seizoen in 2019. Er volgt dan een feestelijke opening waar u allen samen met de nabestaanden van Cees voor uitgenodigd worden.
Cees stond altijd klaar met een centje voor in de collectebus als de kinderen langs kwamen voor het inzamelen van de lege flessen. Deze inzameling had de laatste keer als doel de speeltuin op te knappen. Het geld wat toen opgehaald is word dan ook opgeteld bij het bedrag van het huisje.
Hierop werd met een luid applaus geregeerd door de aanwezige leden. Ook via deze weg bedanken we de nabestaanden van Cees en uiteraard Cees zelf.

Avond voor alle vrijwilligers
Op 15 december staat de kantine vanaf 16:00 in het teken van de vrijwilligers en de mensen die zich voor het aankomend seizoen aan willen melden als vrijwilliger. Niet iedereen die uitgenodigd had moeten worden, is uitgenodigd. Dit komt door het feit dat normaal gesproken alleen de vrijwilligers die “op de lijst” staan, een uitnodiging krijgen. Voor deze avond maakt het niet uit of je 5 uur of 50 uur werk heb verricht voor de vereniging, je bent welkom. Verspreid het woord dan ook alstublieft richting iedereen die zich ingezet heeft dit jaar of van plan is in het aankomend jaar.
Tijdens deze avond zal het bestuur door middel van een presentatie meer uitleg geven over de commissies en de veranderingen binnen de commissies. Op dit moment hebben we binnen iedere commissie wel mensen nodig maar vooral de taxaties (zowel voor de huisjes als tuin) en kantine, hebben nu prioriteit. De kantine is al een dag extra dicht geweest door onderbezetting helaas.

Onze vereniging kan niet zonder de hulp van haar leden.

Komt u ook? Meld dat dan bij het bestuur of Anita Waardenburg.

Onderhuurovereenkomst met SVIN
De dag vóór de vergadering hebben de toenmalig voorzitter en secretaris (Henk en Jo-Ann) de onderhuurovereenkomst getekend bij SVIN als eerste volkstuin vereniging. Een feestelijk feit wat met applaus werd ontvangen door de aanwezige leden.

Waterbriefjes
De leden wezen het bestuur erop dat het invullen van de waterbriefjes online niet vlekkeloos verloopt. U kunt een waterbriefjes halen in de kantine of bestuurskamer. Ook kunt u een foto maken van de watermeter en deze samen met uw tuinnummer mailen naar penningmeester@vtvdevenhoeve.nl
Excuus voor het ongemak. Er wordt aan een definitieve oplossing via het web gewerkt.

Uiteraard is er meer besproken dan alleen bovenstaande. U zult dan ook een notulen ontvangen waarin alles uitgewerkt staat.

Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Bijzondere Algemene Ledenvergadering 6 oktober 2018, 13:00 uur

Geacht tuinlid,

graag verwijzen wij u naar een bijzondere algemene vergadering die plaats zal hebben op zaterdag 6 oktober 2018 om 13:00 in ons clubgebouw. De agenda is bijgesloten.

Deze vergadering is door 20 leden uitgeroepen omdat men vragen stelt over de wijze van bestuur van de vereniging in het algemeen en over de wijze van bestuur van enkele leden in het bijzonder.

Uw bestuur betreurt dat een kleine groep dit bijzonder zware middel heeft gekozen om hun ongenoegen kenbaar te maken.

Uiteraard zullen we u nader informeren.

Met vriendelijke groet,

Bestuur VTV de Venhoeve

Downloaden (PDF, Onbekend)

Home made cooking 18-8

Zaterdag 18-8-2018 is er door de organisatie van Home Made Cooking weer een heerlijke maaltijd geserveerd, het was goed druk en er was meer dan voldoende te eten. soepje vooraf hoofdmenu Paella vis of Paella vlees. Iedereen kreeg bij het eten een glas Sangria.

Aansluitend start de Pubquiz, met vragen waar je, je geheugen goed op kon testen.
Een super gezellige zaterdagavond.

 

Zomerdiner 2018

Zaterdag 28 juli werd er weer een zomerdiner georganiseerd van het lottogeld. in de zomer kan je wekelijks mee spelen door een getal in te vullen, waarop zaterdags een bingomolen (tje) het gelukkige nummer laat vallen. de winnaar krijgt de helft van de inleg per formulier en de andere helft sparen ze op voor dit evenement. met dank aan Nicolet en Dit,  die zich daar wekelijks voor inzetten.

Het resultaat mag er zijn.

Dank aan alle vrijwilligers die hebben geholpen.

Ik wil me er even niet  aan wagen om de namen te noemen omdat ik dan zeker weet dat ik er een paar oversla.

Maar op de foto`s staan der al een paar.

 

Sluiting hek

 

Sluiting van de toegang tussen 23:00 en 05:00

In navolging van veel andere tuincomplexen is het hek en personenpoorten van ons complex ‘s nachts tussen 23:00 en 05:00 gesloten. Het is te allen tijden mogelijk te voet het complex te betreden of te verlaten via de sleutel. 

Voor de hulpdiensten en bij noodgevallen is het complex ook altijd betreden via het codeslot aan de linkerkant, via de beheerder of (tijdelijk) via het noodnummer:

06 41 11 65 79  of  06 52 63 51 39

zoals beloofd

Afgelopen vrijdagmiddag was het weer raak, door een brandje op het complex heeft de brandweer met veel moeite het terrein kunnen bereiken. de hulpdiensten waren er niet blij mee.

Persoonlijk Zou ik het niet op mijn geweten willen hebben als er gewonden of erger, zouden vallen door dit soort situaties.