Home made cooking 18-8

Zaterdag 18-8-2018 is er door de organisatie van Home Made Cooking weer een heerlijke maaltijd geserveerd, het was goed druk en er was meer dan voldoende te eten. soepje vooraf hoofdmenu Paella vis of Paella vlees. Iedereen kreeg bij het eten een glas Sangria.

Aansluitend start de Pubquiz, met vragen waar je, je geheugen goed op kon testen.
Een super gezellige zaterdagavond.

 

Zomerdiner 2018

Zaterdag 28 juli werd er weer een zomerdiner georganiseerd van het lottogeld. in de zomer kan je wekelijks mee spelen door een getal in te vullen, waarop zaterdags een bingomolen (tje) het gelukkige nummer laat vallen. de winnaar krijgt de helft van de inleg per formulier en de andere helft sparen ze op voor dit evenement. met dank aan Nicolet en Dit,  die zich daar wekelijks voor inzetten.

Het resultaat mag er zijn.

Dank aan alle vrijwilligers die hebben geholpen.

Ik wil me er even niet  aan wagen om de namen te noemen omdat ik dan zeker weet dat ik er een paar oversla.

Maar op de foto`s staan der al een paar.

 

Sluiting hek

 

Sluiting van de toegang tussen 23:00 en 05:00

In navolging van veel andere tuincomplexen is het hek en personenpoorten van ons complex ‘s nachts tussen 23:00 en 05:00 gesloten. Het is te allen tijden mogelijk te voet het complex te betreden of te verlaten via de sleutel. 

Voor de hulpdiensten en bij noodgevallen is het complex ook altijd betreden via het codeslot aan de linkerkant, via de beheerder of (tijdelijk) via het noodnummer:

06 41 11 65 79  of  06 52 63 51 39

zoals beloofd

Afgelopen vrijdagmiddag was het weer raak, door een brandje op het complex heeft de brandweer met veel moeite het terrein kunnen bereiken. de hulpdiensten waren er niet blij mee.

Persoonlijk Zou ik het niet op mijn geweten willen hebben als er gewonden of erger, zouden vallen door dit soort situaties.

Foutparkeerders

Afgelopen woensdag was het niet mogelijk om met de vuilniswagen het terrein op te komen, wat in hield in dat ze weer zijn vertrokken. Wanneer ze nu weer komen is onduidelijk. 

Er zijn nu eenmaal personen die te beroerd zijn om een stukje te lopen en alleen maar aan hun zelf denken

We overwegen de fout geparkeerde auto,s te fotograferen en te gaan plaatsen op de website. zodat iedereen kan zien wie het is.

Nieuwsbrief juni

VTV de Venhoeve
Nieuwsbrief juni 2018
Poorten en hekken gesloten ‘s nachts van 23:00 – 05:00

De laatste tijd zijn er verschillende incidentjes op ons tuincomplex geweest. Vervelend zijn de scooters die soms met de snelheid van het geluid over de diverse paden razen. Met name ’s nachts en over het middenpad.
Als droevig dieptepunt is er een meisje gedrogeerd door een groep jongens, niet van onze tuin, en tijdelijk in coma geraakt. Inmiddels gaat het weer goed met haar, maar door een snel ingrijpen is erger voorkomen.

Naast intensief contact met de politie heeft het bestuur besloten om ’s nachts te posten en scooterrijders op hun gedrag aan te spreken. Dat ging de eerste nacht tot 03:00 in overleg en er was begrip. Helaas is rond 03:30 het aanspreken uiteindelijk tot een handgemeen tussen bezoek en bestuur gekomen.

De politie heeft ons nu gelast om het complex af te sluiten in de nacht, tussen 23:00 en 05:00. U kunt dan met uw auto niet meer op of van het parkeerterrein. We rekenen op uw begrip.

Feesten op het complex

Soms lijkt het dat op bijna structurele basis tot aan het ochtendgloren gefeest wordt. Omdat feesten soms voor behoorlijk wat overlast zorgen, zullen we hier duidelijke regels aan verbinden:

– Een feest wordt minimaal twee weken van tevoren aangevraagd bij het bestuur

– Er komen maximaal 50 bezoekers

– Life muziek op een tuinhuisje is niet toegestaan

– Om 0:00 is de muziek onhoorbaar (dat is 30 dBA op 5 meter van het tuinhekje)

– Om 1:00 is het feest ten einde

– Het bezoek verwijdert zich onverwijld en direct van het complex

– Tussen 00:00 en 05:00 zijn ingeschakelde verbrandingsmotoren niet toegestaan.

Het tuinlid is aansprakelijk voor het handhaven van deze regels, alsook voor het gedrag van zijn bezoek. U mag erop rekenen dat het bestuur hier op zal handhaven.
Handhaving regels

We zullen binnenkort de gedragsregels nog eens uitgebreid met de tuinleden doornemen, ook al worden de regels als bekend geacht.
Nu we vallen onder het AVVN wordt ook het handhaven van deze regels voor het bestuur veel beter mogelijk. Omdat handhaving zwaarwegende consequenties kan hebben voor de overtreder geven we nu alvast aan hoe het werkt.
Het systeem werkt met gele en rode kaarten. Een officiële waarschuwing is een gele kaart. Drie gele kaarten is een rode kaart.

Een rode kaart houdt in het royeren als lid, met als gevolg dat het geroyeerde lid niet meer op de tuin welkom is, geen tuinhuisje mag hebben en zijn tuinhuisje binnen 6 maanden dient te verkopen. Is het huisje dan niet verkocht dan wordt het huisje per opbod verkocht door AVVN en bestuur. Met aftrek van alle kosten wordt het resterende bedrag aan het geroyeerde lid overgemaakt. Eventueel restende kosten worden op het geroyeerde tuinlid verhaald.

Vooruitlopend op het volledige tuinreglement hier alvast de hoofdlijnen:

– Het tuinlid is verantwoordelijk voor het eigen gedrag, zijn familieleden en bezoek.

– Schade die het tuinlid, zijn familie of bezoek aanbrengt op het complex zijn voor rekening tuinlid.

– Het bestuur zal in geval van conflicten in eerste instantie een bemiddelingspoging doen, maar is nimmer een partij zijn in deze.

– Indien de eerste bemiddeling door het bestuur niet lukt zal het AVVN ingeschakeld worden.

Maatregelen n.a.v. incident van
16-17 juni 2018

Naar aanleiding van het geweldsincident tijdens bovengenoemde nacht is aan het betreffende lid een tweede officiële waarschuwing uitgedeeld, een tweede gele kaart. De consequentie (en dat geldt voor ieder tuinlid in de toekomst) is dat het lid met ingang van nu 6 maanden lang geen tuinfeest meer mag organiseren. Alleen het tuinlid en zijn directe familie zijn gedurende die tijd nog welkom op de tuin.

Ook zijn vanaf heden toegangspoorten dicht van 23:00 tot 05:00 uur. En wordt er nachtelijke rondes gelopen.

Hulpdiensten hebben telefoonnummers van de bestuursleden mochten zij in de nachtelijke uren naar binnen moeten. Er wordt wel een structurele, technische oplossing gezocht.
Het seizoen is begonnen!

U heeft het ongetwijfeld gemerkt, het seizoen is begonnen. Diverse activiteiten zijn gestart. Op onze website www.venhoeve.nl worden de activiteiten bijgehouden en vindt u meer informatie. Let ook op de prikborden en het schoolbord aan het clubgebouw.
Wilt u ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws of gebeurtenissen? Zorg dan dat u uw emailadres bekend is bij het bestuur. Indien u deze nieuwsbrief ontvangt dan staat u bij ons al geregistreerd. Zo loopt u nooit achter de feiten aan en hoort u alles uit de eerste hand!

Actief meedoen?

De diverse commissies kunnen alleen bestaan door de onbaatzuchtige inzet van de vrijwilligers. Daar zijn we heel blij mee. We spreken onze dank graag y uit naar deze mensen die hun vrij tijd opofferen om iets voor de Venhoeve te betekenen. Wilt u ook wat betekenen voor VTV de Venhoeve? Dan is er altijd een plekje beschikbaar waar u een gewaardeerd vrijwilliger kan worden! Praat eens met andere commissieleden of met het bestuur om te zien of er voor u ook een leuke of interessante vrijwilligersbaan is!
secretaris@vtvdevenhoeve.nl
Unsubscribe | View on web browser