B.A. Ledenvergadering

Geacht tuinlid,

Zoals reeds bekend, is de tweede Bijzondere Algemene Ledenvergadering op 19 mei 2018, om 13:00

Tijdens deze vergadering stemmen we over de statuten. Deze statuten zijn weer bijgesloten. Er zijn enkele tekstuele wijzigingen aangebracht, in het groen gemerkt.

Tevens is artikel 6 lid 3 verwijderd. Dit was de tekst:
Het reglement kwaliteitseisen, die tevens onderdeel uitmaken van de onderhuurovereenkomst tussen SVIN en de vereniging, en eventuele toekomstige wijzigingen vloeit voort uit:  
        a. de huur- en onderhuurrelatie zoals genoemd in lid 1 en/of  
        b. nadere afspraken tussen SVIN en de Gemeente Rotterdam, en/of  
        c. de behoefte aan aanpassing en/of aanscherping in verband met controle en handhaving van de regels en/of het borgen van de veiligheid, orde en rust binnen de vereniging en/of op of rond het Volkstuinpark.

 
Wat gaat er de 19de mei gebeuren?
Omdat we bij de eerste Bijzondere Ledenvergadering te weinig stemmende leden hadden is er direct een tweede vergadering uitgeschreven. Deze maal is er 2/3 meerderheid nodig van de aanwezige leden. Het is van groot belang te komen om uw stem uit te brengen. En u af te melden mocht u verhinderd zijn.
De statuten zijn met grote zorg samengesteld en liggen vast. De statuten zijn feitelijk de ‘grondwet’ van de vereniging. Vandaar dat we er op deze manier mee om moeten gaan.
 
Onderhuurcontract en kwaliteitseisen bijgesloten
Bijgesloten vindt u ook twee documenten waarnaar verwezen wordt in de statuten. Deze zijn ter informatie bijgevoegd. Ze zijn geen onderdeel van de stemming. 
1. De kwaliteitseisen waarin wij als VTV de Venhoeve moeten gaan voldoen.
2. De onderhuurovereenkomst tussen SVIN en VTV de Venhoeve. Deze overeenkomst komt voort uit de huurovereenkomst tussen de gemeente Rotterdam en SVIN.  
 
We kijken uit naar uw komst zaterdag 19 mei 2018 om 13:00 uur.
 
Met vriendelijke groet,
 
Bestuur VTV de Venhoeve   
Klik voor de documenten op (Statuten, huurovereenkomst en reglement kwaliteitseisen)