de nieuwe statuten en het uittreksel van de KvK staan op de site Bij (over de Venhoeve). ....zaterdag 1 dec. Najaarsvergadering aanvang 13:00 uur. ....16 december Kerst Bingo om 13:00 uur. ....Beste Tuinleden. lees de brief bij de mededelingen. ....Hallo Jeugd van Toen, lees meer bij de mededelingen. ....Zondag 28 oktober, middagbingo aanvang 13:00 uur. ....Zondag 25 november komt Sinterklaas weer op de tuin, het feest begint om 11:00 uur.

 

Venhoeve nieuwsbrief
einde seizoen 2018

Recente bestuurswisselingen

Op zaterdag 6 oktober 2018 was er een bijzondere Algemene Ledenvergadering. In deze vergadering is er gesproken over het functioneren van het bestuur. De uitkomst was dat een overgrote meerderheid heeft gestemd voor het aanblijven van het bestuur.
We zijn erg blij dat er zoveel leden de moeite hebben genomen te komen en uiteindelijk hun vertrouwen hebben uitgesproken. Het bestuur zal dus aanblijven, echter hebben penningmeester en voorzitter besloten hun functie neer te leggen. De eerste en tweede secretaris blijven echter aan en zullen, samen met de nu demissionaire penningmeester en voorzitter de bestuurstaken vervullen. Ook zal Ron Arnold, hoewel nog adspirant bestuurslid, ons daarin versterken.
Daarnaast zullen we ons blijven inspannen de vertrouwensband met de tegenstemmers weer op te bouwen.
We willen zowel de penningmeester als voorzitter beide enorm bedanken voor al hun inspanningen van de afgelopen 15 jaar. Zij hebben over deze lange periode hun kostbare vrije tijd, ziel en zaligheid gegeven om voor de leden te doen wat nodig was.
Mocht u zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie dan vernemen we dat graag.

Seizoensluiting van de toegangspoorten

Hoewel de toegang nog even geopend was tussen 05:00 en 23:00 vanwege diverse activiteiten zal het schuifhek definitief voor de winter worden gesloten na het weekend van 6 en 7 oktober 2018. U kunt dan alleen met de sleutel naar binnen.

Collectieve opstal verzekeringen

Hoewel niet verplicht, is het zo dat de meeste leden hun opstalverzekering hebben via VTV de Venhoeve. Bij deze collectieve verzekering wordt het bestuur als tussenpersoon gezien. Dat werkt vertragend.
Per 1-1-2019 zal deze opstalverzekering op een individuele manier zijn ingericht. U wordt dan zelf de polishouder en communiceert rechtstreeks met de verzekeringsmaatschappij Zicht. Zij hebben deze verzekering ondergebracht bij de Europeesche. Wij zullen dat voor u regelen.
Indien u uw opstalverzekering geheel zelf wilt regelen, en dus bij ons wilt opzeggen, dan kunt u dit aangeven bij uw bestuur via email of brief vóór 1 november 2018.

Oud ijzer is geen afval

Onze oud ijzer plaats bij de hoofdingang is bedoeld om kostbare grondstoffen te recyclen. Zo wordt een hark misschien ooit een fiets.
Helaas is de oud ijzer plaats nu een verzamelplaats van groot afval geworden. Uw afval kunt u daar niet neerzetten, dit hoort te worden gebracht naar het milieupark. U geeft bij het milieupark (Nikkelstraat 131, open van dinsdag t/m zaterdag van 09:00 – 17:15) de postcode van uw huisadres op en uw groot afval kan in de daarvoor bestemde container.
Dank voor uw medewerking!

Home made Cooking

Dit seizoen hebben we als proef op de zaterdagmiddag onder leiding van een echte kok diverse bijzondere gerechten voor u klaargemaakt. Een van de hoogtepunten was zeker de paella.
In totaal zijn er bijna 200 maaltijden verzorgd over een periode van 5 zaterdagen. Daarmee is de proef als zeer geslaagd te bestempelen!
Ook bleek dat een redelijk aantal leden de maaltijden wilden afhalen. En dat de combinatie restaurant en avondprogramma op zaterdagmiddag in het hoofdseizoen soms tot grote drukte leidde in de keuken.
Concluderend is Home made Cooking een gebeurtenis die voorgezet zou moeten worden. Leden vragen er al weer om. In een aangepaste, verbeterde vorm zullen we daarom dit concept verder uitbouwen. We komen er op terug!
Fijne winter gewenst!

Wat hadden we het goed deze zomer op de tuin! Een geweldige zomer en leuke evenementen! Een mooie periode om met plezier op terug te kijken.
We zullen elkaar zoals gebruikelijk minder zien deze winter. Hou vol; ook die donkere dagen gaan voorbij. De feestdagen hebben toch ook hun charme. En daarna is het weer aftellen naar de periode dat we onze boontjes kunnen gaan koesteren.

Wat voor weer wordt het
op de Venhoeve?